Kritisch op klimaatimpact

Energielabel A in 2030 Lees meer over onze ambitie

Klimaatstatement van Nederlandse banken​ (PDF 576 KB)

Onze verklaring over klimaatverandering​ (PDF 78 KB)

Over klimaatverandering kun je heel lang praten, of je komt gewoon in actie. ABN AMRO kiest voor het laatste. Een andere keuze is er ook niet, want om de opwarming van de aarde onder de 2° Celsius te houden, moeten we als maatschappij nu onze CO2-uitstoot verminderen. Iedereen, dus ook het bedrijfsleven, speelt daar een rol in. 

CO2, energielabel A en een bank?

Als bank kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van CO2-uitstoot. Dat zit zo: 40 procent van de totale Nederlandse CO2-uitstoot is afkomstig van de gebouwde omgeving. Alle woningen, kantoren, scholen, bedrijfspanden en ziekenhuizen dus, die allemaal energie gebruiken voor koeling, verwarming of het gebruik van apparaten. 

ABN AMRO financiert ruim 10 procent van het totaal aantal vierkante meters van de gebouwde omgeving in Nederland. Dit komt overeen met een totaalbedrag van 185 miljard euro aan uitstaande leningen voor woningen en gebouwen op onze balans. Dat is ongeveer twee derde van de leningen die de bank heeft verstrekt aan klanten.


Energy Transition Fund

Ook de energiesector speelt een belangrijke rol in de reductie van broeikasgassen. De roep om hernieuwbare energie klinkt luider dan ooit. Mede door de toenemende energievraag kunnen we voorlopig nog niet zonder fossiele brandstoffen, maar het aandeel hernieuwbare energie groeit flink. Het Energy Transition Fund van ABN AMRO richt zich op investeringsmogelijkheden in projecten en bedrijven die impact hebben op de versnelling van deze energietransitie. Het fonds heeft de komende jaren de ruimte om te groeien naar een omvang van ruim 200 miljoen euro en focust zich op 4 pijlers:

 

  • Duurzame Energie 
  • Energie efficiëntie & CO2 Reductie 
  • Schone Mobiliteit
  • Slimme Netwerken

Berekenen CO2-impact

ABN AMRO neemt actief deel aan het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF). De PCAF-methode geeft financiële instellingen de mogelijkheid om de CO2-impact van hun activiteiten en portfolio te meten. Deze uniforme, open source en transparante methodiek heeft uiteindelijk als doel te kunnen sturen op een portefeuille met een geringe CO2-impact, in overeenstemming met het klimaatverdrag van Parijs. De PCAF-leden delen best practices, bespreken dilemma’s en werken samen aan het verbeteren van de methodieken. Dit is een van de eerste initiatieven waarin financiële instellingen samenwerken aan het inzichtelijk maken van de CO2-uitstoot.