Mensenrechten integraal onderdeel van verantwoord zakendoen

Human Rights Update 2019Lees meer​ (PDF 1 MB)

Internationale ABN AMRO mensenrechtenconferentie 2018 Bekijk de videocompilatie

Mensenrechtenrapport 2018Lees meer​ (PDF 4 MB)

Bij mensenrechten denken de meeste mensen in de eerste instantie aan oorlogssituaties en verre buitenlanden. Maar ook dichter bij huis kunnen mensenrechten in het geding komen. ABN AMRO erkent dat haar bedrijfsactiviteiten een impact kunnen hebben op mensenrechten, zowel positief als mogelijk ook negatief.

Beleid om mensenrechten te beschermen

Mensenrechten respecteren: het staat centraal in alles wat we doen bij ABN AMRO. Niet alleen verwacht de maatschappij dit van ons, we beschouwen het ook als integraal onderdeel van verantwoord zakendoen. In 2011 sprak de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties zich eenstemmig uit voor een bedrijfsstandaard voor de bescherming van mensenrechten. Deze standaard ligt vastgelegd in de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties (de UNGP's).

ABN AMRO heeft de UN Guiding Principles getekend. Hiermee hebben we vastgelegd dat we rapporteren over onze inspanningen op het gebied van mensenrechten. We werken continu aan advies en beleid op dit gebied. Zo zorgen we ervoor dat wij onze verantwoordelijkheden nakomen, en onze zakenrelaties dit ook doen.

Aandacht via Human Rights Guide

Om het onderwerp en ons beleid onder de aandacht te brengen bij klanten en de dialoog met hen aan te gaan, ontwikkelde ABN AMRO de Human Rights Guide​ (PDF 9 MB). In deze gids geven we aan waar we staan op het gebied van mensenrechten, maar ook wat we verwachten van onze klanten en de bedrijven waarmee we werken.

Relevante artikelen