Mensenrechtenrapport: mensen centraal stellen

In 2016 verscheen het eerste mensenrechtenrapport van ABN AMRO. We waren hiermee de eerste bank wereldwijd die rapporteerde volgens het UN Guiding Principles Reporting Framework. Sindsdien is er veel gebeurd.

Zo werkten we tussen 2016 en 2019 samen met andere banken, ngo’s, vakbonden en de overheid in het IMVO-convenant voor de bancaire sector

Mensenrechten  respecteren is nooit ‘af’ – maar binnen ABN AMRO is het steeds minder theorie, en steeds meer praktijk. Dat dit geldt voor talloze collega’s blijkt uit onze mensenrechten update van 2019 en 2017: hierin stonden ervaringen en visies van medewerkers centraal. De 2019 Human Rights Update is in maart 2020 gepubliceerd, tegelijk met ABN AMRO’s Integrated Annual Review.

In februari  2019 verscheen het tweede mensenrechtenrapport. Dit rapport geeft aan welke voortgang de afgelopen twee jaar is geboekt, en welke ambities de bank heeft om haar mensenrechtenbeleid nog verder te versterken.

ABN AMRO streeft ernaar een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren en mensenrechten te beschermen. Toch erkennen we dat onze producten en diensten een impact hebben op de maatschappij en dat we ook verbonden kunnen zijn aan praktijken waarbij mensenrechten in het geding komen. Het is voor ons belangrijk om als bank vanuit dit perspectief onze bedrijfsactiviteiten kritisch te bekijken. Samenwerking is cruciaal. Door met klanten, vakbonden, inspecties, overheden, ngo’s, collega-banken en toezichthouders de handen ineen te slaan, komen oplossingen (sneller) dichterbij en is de impact (in potentie) vele malen groter. 

Ons mensenrechtenrapport is opgesteld aan de hand van onze vier rollen: werkgever, dienstverlener, kredietverstrekker, en verlener van beleggingsdiensten. In het rapport vertellen we hoe de rechten van klanten en medewerkers worden gerespecteerd, maar ook hoe we mensenrechten aankaarten bij de bedrijven die we financieren of waarin we namens klanten beleggen. Daarnaast geeft het rapport aan welke dilemma’s we ervaren en waar we nog vooruitgang kunnen boeken.

De belangrijkste thema’s

In dit mensenrechtenrapport gaan we in op de vraag hoe ABN AMRO omgaat met de vier thema’s die voor ons het belangrijkst zijn. Dit zijn de mensenrechten die het meest gevaar lopen negatief beïnvloed te worden door onze activiteiten en zakelijke relaties.

 • Privacy 
  misbruik of verlies van klantgegevens door ABN AMRO of door derden. 
 • Discriminatie 
  bij het aanbieden van diensten aan (potentiële) klanten, of van medewerkers van ABN AMRO. 
 • Arbeidsrechten
  van de eigen medewerkers van ABN AMRO, evenals van medewerkers (in de keten) van zakelijke klanten en van bedrijven waarin we namens particuliere klanten beleggen. 
 • Landrechten
  van lokale gemeenschappen en inheemse volkeren in de context van zakelijke klanten en van bedrijven waarin we namens particuliere klanten beleggen.

De bank als aanjager van verandering

Als het gaat om mensenrechten streven we continu naar verbetering. Binnen de bank, maar ook daarbuiten. Zo stelde ABN AMRO samen met een aantal andere banken de Responsible Ship Recycling Standards op. Bij de financiering van schepen vragen we onze klanten om een inventarisatie van gevaarlijke materialen op te stellen, en leggen we vast dat ontmanteling alleen mag plaatsvinden op een scheepswerf waar arbeidsrechten en milieunormen worden gerespecteerd. In het mensenrechtenrapport gaan we uitvoerig in op deze en vier andere cases waar ABN AMRO heeft bijgedragen aan het vergroten van respect voor mensenrechten binnen de financiële sector en de samenleving. Het rapport sluit af met een aantal concrete doelen die de bank zichzelf stelt.