Mensenrechtenverklaring als leidraad

Bij alles wat we doen stellen we mensen centraal: onze medewerkers, onze klanten en onze leveranciers. Dat centraal stellen van mensen begint bij het respecteren van hun fundamentele waardigheid: hun mensenrechten.

ABN AMRO erkent dat bedrijven, waaronder ook financieel dienstverleners, een impact kunnen hebben op mensenrechten. En dat wij als dienstverlener via onze zakenrelaties kunnen bijdragen of verbonden kunnen zijn aan praktijken waarbij mensenrechten in het geding komen. ABN AMRO wil voldoen aan de maatschappelijke verwachting dat bedrijven gewetensvol en waardig met mensen omgaan. Voor bedrijven komt het respecteren van mensenrechten neer op juist handelen.

Sinds 2008 heeft ABN AMRO een mensenrechtenverklaring, die gebaseerd is op internationale richtlijnen en conventies, zoals de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties. We handelen naar deze afspraken in al onze activiteiten, door alle lagen van onze organisatie heen en in iedere relatie die we onderhouden. De verklaring van de bank is van toepassing op alle bedrijfsactiviteiten van ABN AMRO en op de zakenrelaties met derden die gerelateerd zijn aan deze activiteiten.