Samen naar shared value

Er is wereldwijd steeds meer behoefte aan duurzamere economische oplossingen. Sociale ondernemingen zijn op dit gebied een belangrijke vernieuwende kracht. Ze nemen het voortouw bij de transitie naar een duurzamere economie, waarin shared value de norm wordt.

De markt voor sociale ondernemingen is nog jong en heeft een grote groeipotentie. Impactinvesteerders zien mogelijkheden om deze potentie beter te benutten en hebben een sterke voorkeur voor bedrijven in de groeifase. Veel sociale ondernemingen hebben deze fase echter nog niet bereikt. Wat moet er gebeuren om sociale ondernemingen en de markt verder te ontwikkelen?

Een rol voor elke marktpartij

In het algemeen pleit ABN AMRO voor meer lef en sterkere samenwerking tussen marktpartijen op het gebied van kennis, kapitaal en kansen. Sociale ondernemers hebben kapitaal nodig, en de juiste partners om meer marktkansen te creëren.

Het traditionele bedrijfsleven kan een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van sociale ondernemingen, bijvoorbeeld als partner en inkoper. Retailers - zoals supermarkten en winkelketens – kunnen sociale ondernemingen in staat stellen de consument beter te bereiken: via hun productbeleid en als partners. Ook voor de overheid is een rol weggelegd: als kennispartner, beleidsmaker én inkoper.

Maatschappelijke ambities waarmaken

ABN AMRO is een van de founding partners van Social Enterprise NL, het landelijk platform voor sociale ondernemingen. Met onze expertise helpen we de aangesloten ondernemers om hun maatschappelijke ambities te realiseren. Zo organiseren we regelmatig workshops, waarin we bijvoorbeeld nieuwe vormen van financiering, zoals crowdfunding bespreken.

Samen met het Oranjefonds is ABN AMRO tevens founding partner van Social finance NL. Dit is een nieuwe speler die social impact bonds, financieringen voor sociaal ondernemers gaat aanbieden in Nederland. Door overheden, maatschappelijke investeerders en sociale ondernemingen bij elkaar te brengen en resultaten te belonen in plaats van inspanningen, kunnen maatschappelijke problemen effectiever worden aangepakt. 

Impact door onderwijsverbetering

Sinds 1 mei 2016 is professor Harry Hummels hoogleraar Sociaal Ondernemerschap aan de Universiteit Utrecht. Voor de faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie zet zijn leerstoel onderzoek en onderwijs op rond sociaal ondernemerschap. ABN AMRO maakt de leerstoel samen met Tony’s Chocolonely mogelijk. Als inhoudelijk partner leveren we stageplaatsen, onderzoeksthema’s en gastsprekers. Het eerste onderzoek van de leerstoel gaat over de waardeketen van cacao.