Duurzaam verbeteren dankzij stakeholderdialoog

We zijn ons bewust van onze impact als financieel dienstverlener. Dankzij een constructieve dialoog met onze stakeholders kunnen we duurzaam inspelen op de behoeften van de maatschappij. ABN AMRO wil bijdragen aan een hersteld vertrouwen in de bankensector. Daarom nemen we de wensen en meningen uit de wereld om ons heen zeer serieus. Alleen door precies te weten wat er speelt, zijn we in staat om continu de balans te vinden tussen de belangen van al onze stakeholders.

Wederzijdse invloed

We zijn permanent in gesprek met groepen of individuen die belang hebben bij onze activiteiten, producten of dienstverlening. Deze belangrijke stakeholders zijn bijvoorbeeld klanten, maatschappelijke organisaties, toezicht- en aandeelhouders. Ze hebben invloed op welke doelstellingen ABN AMRO formuleert om te voldoen aan haar missie: 'Een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld’. Daarom is het voor ons van essentieel belang open en transparant met hen te kunnen communiceren.

Maatschappelijke relevantie

Jaarlijks vragen we onze stakeholders welke thema's zij relevant vinden en willen bespreken. We stellen daarover een actieplan op, houden de voortgang bij en rapporteren over het resultaat. De relevante verslagen vindt u hieronder.