Met deze partners investeren we in de toekomst

Directeur Jeugdeducatiefonds: Hans Spekman Bekijk de video

Jeugdeducatiefonds

Bij ABN AMRO geloven we in gelijke kansen voor iedereen. ABN AMRO Foundation richt zich op kinderen en jongeren die te maken hebben met een achterstandssituatie. Om nog beter te kunnen focussen op deze groep, zijn we in 2017 een samenwerking aangegaan met het Jeugdeducatiefonds. Dit fonds heeft als doel om snel, effectief en laagdrempelig zo veel mogelijk kinderen uit minimagezinnen te helpen hun talenten optimaal te benutten.

Ajax Foundation

ABN AMRO is niet alleen partner van sportcomplex De Toekomst (de thuisbasis van de Ajax Jeugd), maar ook sponsor van de jeugd en Ajax Vrouwen. Daarnaast zijn we maatschappelijk partner van Ajax en de Ajax Foundation. Samen ontwikkelen we maatschappelijke activiteiten voor verschillende doelgroepen, zoals kansarme jeugd en kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. We hebben hetzelfde doel: kinderen aanmoedigen om meer te bewegen, waarden als respect en samenhorigheid bijbrengen en sporttalent stimuleren.

Sportclub Only Friends

Voor kinderen met een beperking is sporten niet zo vanzelfsprekend als voor veel leeftijdsgenoten. Maar daarmee niet minder belangrijk. Toch bewegen veel van hen in het dagelijks leven onvoldoende en ligt sociale isolatie op de loer. Sport is daar een oplossing voor, vindt ook Sportclub Only Friends. Jongeren met een beperking kunnen bij hen meer dan twintig verschillende sporten doen. Medewerkers van ABN AMRO zijn vaak als vrijwilligers op het sportcomplex te vinden. Het gedachtegoed van Only Friends sluit goed aan bij dat van de foundation: je bent goed zoals je bent!

Krajicek Foundation

In Nederland zijn er veel kinderen die door hun thuissituatie de kans niet krijgen om te sporten. Bijvoorbeeld vanwege een slechte sociale omgeving. Of omdat hun ouders daar niet genoeg geld voor hebben. De Richard Krajicek Foundation heeft als missie ook die kinderen aan het bewegen te krijgen. Dat doet ze door sportvelden aan te leggen in achterstandswijken. Daarnaast verleent de foundation een Krajicek Scholarship aan jongeren die zich inzetten op deze Krajicek Playgrounds. Ze zetten zich in als rolmodellen om anderen te helpen en te motiveren, op het gebied van sport en life skills.

JINC

JINC laat basisschool- en vmbo-leerlingen kennismaken met ondernemen, door hen te coachen of mee te nemen naar een bedrijf. Samen met JINC organiseren we het project ‘Ondernemen doe je zo!’. Hierbij worden jongeren uitgedaagd om iets extra’s uit zichzelf te halen, het ondernemerschap te verkennen en te ontdekken of er een ondernemer in hen schuilt. ABN AMRO Foundation ondersteunt jongeren die iets willen bereiken, vooral als ze kansarmer zijn dan veel leeftijdsgenoten. Daarbij richten we ons niet alleen op sport en cultuur, maar ook op verbetering van hun kansen op de arbeidsmarkt. Onze missie sluit naadloos aan bij die van JINC: het ondernemerstalent van jongeren helpen ontdekken.

Hermitage voor Kinderen

ABN AMRO Foundation vindt het belangrijk dat talent wordt ontwikkeld. Dat geldt voor sport en ondernemen, maar ook voor cultuur en kunst. Daarom werken we sinds 2004 samen met de Hermitage Amsterdam. Onze partnerscholen kunnen deelnemen aan het educatieve programma van de Hermitage voor Kinderen. In een apart gebouw, met onder andere vijf ateliers en twee klaslokalen, kunnen kinderen hun artistieke kant ontdekken. ABN AMRO steunt daarnaast de programma’s van de Hermitage voor Kinderen zijn die gericht op sociale inclusie en talent, zoals de Hermitage School, het Hermitage Atelier en de Hermitage Academie.

Combiwel

Combiwel is een Amsterdamse organisatie die zich inspant om de collectieve leefbaarheid in de stad te verbeteren. Bijvoorbeeld door middel van sport-, buurt- en talentontwikkeling. Combiwel werkt in opdracht van de gemeente en in samenwerking met onder andere stadsdelen, buurtorganisaties en onderwijs. Door onze kennis en ervaring te bundelen, proberen we samen met Combiwel om onze maatschappelijke activiteiten nóg impactvoller te maken.