Kunst en Cultuur

ABN AMRO's Culturele Hart

Dans en muziek

Musea

ABN AMRO en cultuur gaan al heel lang en heel goed samen. Onze sponsoring zorgt ervoor dat kunst, muziek, design en theater een zo breed mogelijk publiek bereiken. Ook sluiten onze investeringen naadloos aan op de belangen van onze klanten en stakeholders. De invulling van onze kunst- en cultuurportefeuille verandert voortdurend; we zijn altijd op zoek naar nieuwe initiatieven.

'Het Culturele Hart' is een platform van verschillende afdelingen binnen ABN AMRO die zich nauw verbonden voelen met de culturele sector. Meer dan sponsor, willen we partner zijn. We maken zo effectief mogelijk gebruik van de mogelijkheden van onszelf en van die van onze partners. Wij stellen onze kennis en ons netwerk daarbij beschikbaar. Zo geven we nieuwe antwoorden op vragen anno nu.