ABN AMRO gaat hockeyclubs helpen verduurzamen!

Dit initiatief van ABN AMRO is opgestart om partnerclubs te ondersteunen bij verduurzaming. Of het nu gaat om mobiliteit, hospitality, gebouwen, materialen of energie, ABN AMRO verzamelt kennis en oplossingen voor de verduurzaming van hockeyclubs.

Aanpak

ABN AMRO heeft met hulp van een aantal stakeholders (waaronder 3 pilot hockeyclubs) een prototype ontwikkeld voor het verduurzamen van hockeyclubs. Een blauwdruk van hoe een gezonde hockeyclub er in 2025 uitziet. Dit document vormt de stip op de horizon voor de komende 5 jaar.

In de aankomende periode worden hockeyclubs betrokken en wordt een inventarisatie gemaakt van de huidige situatie op iedere afzonderlijke club; een nulmeting. Deze intake is de start van een programma op weg naar duurzame partnerclubs in 2025. Na de intake volgt een op maat gemaakt adviesrapport, met kleine en wellicht grote stappen.

ABN AMRO verzamelt kennis en oplossingen die het clubs makkelijker maken hun doelstellingen ten aanzien van duurzaamheid te realiseren. Deze input komt online beschikbaar in de hockeyportaal voor de partnerclubs. Tevens de plek waar concrete oplossingen worden gepresenteerd voor diverse duurzaamheidsvraagstukken in de vorm van een menukaart.

De oplossingen die in het adviesrapport naar voren komen, zullen allemaal opgenomen worden in de zogenaamde hockeyportaal. Een online-tool die we beschikbaar stellen aan door ons gespondorde clubs. Zo maken we het makkelijker om in 1 keer de juiste oplossing te kiezen voor vaak lastige vraagstukken.

Het prototype

Hockeyclubs ontwikkelen zich meer en meer als strak geleide organisaties met ervaren bestuurders. Echter, wat zal blijven, is dat het voor de meeste mensen een hobby is. Ofwel, dat tijd en geld schaars zijn.  Bij een duurzame partnerclub staat een prototype hockeyclub in 2025 centraal met het idee dat partnerclubs zich hieraan kunnen spiegelen.
 
Om een beeld te vormen over veranderingen in de komende jaren, hebben we 5 domeinen benoemd. Aan de hand hiervan ontwikkelen we een prototype hockeyclub voor 2025. Mobiliteit, Energie, Hospitality, Materialen en Gebouw en terrein. Per domein schetsen we kort de te verwachten ontwikkelingen:
 
Mobiliteit
Een duurzame partnerclub gebruikt actief zowel technologie als gezond verstand  om logistieke uitdagingen zo slim mogelijk op te lossen; Meer fiets, minder auto, kleinere parkeerterreinen.
 
Materialen
Duurzaamheid vertaalt zich binnen dit domein vooral in ‘circulair denken’. Met als doel minder gebruik van (nieuwe) grondstoffen, hergebruik van materialen etc.   Dus zuinig omgaan met materialen en investeren in duurzame kwaliteit.
 
Gebouw en terrein 
Juist in het bouwen en de beschikbaarheid van duurzame materialen gaan de ontwikkelingen snel. Verwachting is dat over aantal jaren beproefde technologieën beschikbaar zijn. Circulair bouwen zal de norm zijn.
 
Hospitality
Geen voedselverspilling door het toepassen van vernieuwende cateringconcepten, geen onnodig afval en dus onder andere gebruik van grootverpakkingen Een clubhuis waar het fijn is om te zijn. Speciale ruimtes die voor meer doeleinden zijn te gebruiken.
 
Energie
Hockeyclubs barsten ervan: Energie! Een duurzame partnerclub gaat, net als topsporters, heel bewust met deze energie om. Piekt wanneer het kan, is er zuinig mee waar mogelijk. Dit geldt uiteraard zowel voor stroom,  gas als water.
 
Een duurzame partnerclub is meer een visie dan een bundeling van acties. Ambitie is dat zowel de organisatie als de leden van verenigingen zich realiseren dat ze met elkaar grote invloed hebben op de (ecologische) footprint van de club. Van een kleine eerste stap tot aan grootschalige renovatie.