Innovatie: oplossingen voor morgen en de toekomst

Woman wearing virtual reality glasses

Innovatie: je hoort de term overal. Maar wat is innovatie precies, en waarom is innovatief vermogen zo belangrijk? Digitalisering, de snelle ontwikkeling van financiële technologie, nieuwe verdienmodellen en jonge bedrijven die traditionele markten ontwrichten. Het zijn maar een paar voorbeelden van ontwikkelingen waar we als bank mee te maken hebben. En onze klanten dus ook. Vernieuwend, maar ook ingrijpend. Ze hebben namelijk veel invloed op de financiële markt en gaan bovendien razendsnel.

Voor daadwerkelijke langetermijn innovatie is meer nodig dan snel een Innovation Lab bouwen. Het vereist een bedrijfsbrede cultuuromslag. Arjan van Os Arjan van Os hoofd Innovation Centre ABN AMRO

Nieuwe klantwensen en -behoeften vragen om andere producten en diensten. En om een andere manier van werken en organiseren. Financiële dienstverlening blijft nodig, maar de vorm wijzigt. Meebewegen met die veranderingen is van groot belang. We zien innovatie niet als bedreiging, maar juist als kans. Want door te innoveren blijven we betekenisvol voor onze klanten en stomen we de bank klaar voor de toekomst.

Op verschillende plekken binnen ABN AMRO onderzoeken we innovatieve ideeën. We kijken bijvoorbeeld naar ontwikkelingen als nieuwe regelgeving, disruptieve technologieën, nieuwe economieën en mogelijke nieuwe verdienmodellen. Onderwerpen die we extra scherp in de gaten houden, zijn bijvoorbeeld blockchain, artificial intelligence, open banking en circulaire economie.

Laatste nieuws en blogs

Laatste nieuws en blogs over innovatie

Innovatie nieuws op Twitter