Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 Download onze rapportages over 2019

Interview met onze CEO Lees het interview

Interview met de Voorzitter van onze Raad van Commissarissen Lees het interview

Inhoud

Wat we in 2019 hebben gedaan

JAN
 • ABN AMRO maakt het als eerste grootbank in de wereld voor klanten mogelijk om met wearables te betalen, zoals een ring, horloge of armband. 
 • De bank ontwikkelt samen met Lyanthe boekhoudsoftware voor het kleinbedrijf.
FEB
 • Met de overname van de private banking-activiteiten van Société Générale in België verdubbelt het beheerd vermogen in dat land tot EUR 12 miljard. 
 • ABN AMRO publiceert tweede mensenrechtenrapport op basis van de rapportagerichtlijnen van de Verenigde Naties.
MRT
 • ABN AMRO vergroot belang in Zweedse FinTech Tink. 
 • De bank komt de verkoop overeen van een belang van 75% in hypotheekadministrateur Stater.
APR
 • ABN AMRO kondigt de verkoop aan van de Channel Islands private banking-activiteiten aan Butterfield. 
 • Kendu app maakt vermogensbeheer mogelijk vanaf EUR 50.
MEI
 • Introductie Duurzaam Wonen Hypotheek om klanten te helpen energiebesparende maatregelen voor hun huis te nemen. 
 • ABN AMRO breidt Missie 2030 uit in lijn met de normen van het klimaatakkoord van Parijs.
JUN
 • CEO Kees van Dijkhuizen maakt bekend dat hij in april 2020, aan het eind van zijn huidige termijn, aftreedt. 
 • Nieuw partnerschap gesloten met Yes Corporate Finance, om het mkb te adviseren over overnames en bedrijfsopvolging.
JUL
 • Plannen kabinet belangrijke stap richting sterkere samenwerking tussen de overheid en banken bij de voorkoming van witwaspraktijken. 
 • Euromoney roept ABN AMRO uit tot Best Bank for Sustainable Finance in West-Europa.
AUG
 • EUR 114 miljoen gereserveerd voor extra kosten Retail Banking in verband met de opsporing van financiële criminaliteit. 
 • Gripp app en mobiel bankieren van ABN AMRO beschikbaar voor klanten van andere grootbanken in Nederland.
SEP
 • ABN AMRO verleent volledige medewerking aan onderzoek Openbaar Ministerie in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). 
 • Tweejarige cao overeengekomen met de vakbonden, naast een aangepast pensioenplan voor 2020-2024. 
 • ABN AMRO sluit zich aan bij de nieuwe Principles for Responsible Banking van de Verenigde Naties.
OKT
 • Projectfinanciering rond voor het nieuwe windpark Fryslân. 
 • Apple Pay beschikbaar voor klanten van ABN AMRO.
NOV
 • ABN AMRO besluit negatieve rente niet door te berekenen aan klanten met deposito’s onder de EUR 100.000. 
 • Digital Impact Fund verdubbelt beheerd vermogen naar EUR 100 miljoen en gaat verder onder de nieuwe naam ABN AMRO Ventures. 
 • Dutch Transparency Benchmark roept het eerste Impact Report van ABN AMRO van maart 2019 uit tot ‘meest innovatieve verslag’.
DEC
 • ABN AMRO sluit tijdelijk 380 geldautomaten in verband met recente plofkraken.
Duurzaamheid is het kloppende hart van onze strategie. Met een balanstotaal van meer dan 375 miljard euro kan de bank echt het verschil maken. En dus hebben we een verantwoordelijkheid om de wereld beter te helpen maken Kees van Dijkhuizen Chief Executive Officer ABN AMRO Lees het interview

De wereld om ons heen

Het bedrijfsklimaat waarin ABN AMRO opereert, wordt niet alleen bepaald door de economische omstandigheden en de financiële markten, maar steeds meer ook door de verwachtingen van de samenleving. Die verwachtingen zijn de afgelopen paar jaar toegenomen. Dat geldt al helemaal voor de rol die de banken kunnen spelen in de strijd tegen financiële criminaliteit en klimaatverandering.

Meer over de wereld om ons heen

Onze strategie

We hebben, om relevant en verantwoordelijk te zijn en te blijven, een duidelijke purpose gedefinieerd die ten grondslag ligt aan onze strategie en als leidraad dient bij verandering: ‘Banking for better, for generations to come’. Met onze strategie willen we bouwen aan een bank die klaar is voor de toekomst en die zich kan aanpassen aan een snel veranderende economische en maatschappelijke omgeving. Centraal in die strategie staan de klanten van de bank. We willen ze helpen de overstap naar duurzaamheid te maken.

Meer over onze strategie

Waardecreatie

Als bank creëren we niet alleen waarde als kredietverlener, maar ook als werkgever en door het aanbieden van beleggingsdiensten. Onze strategie is simpel: de langetermijnwaarde voor onze stakeholders verhogen en tegelijkertijd waar mogelijk de negatieve effecten van onze bedrijfsvoering tot een minimum beperken.

Meer over ons waardecreatiemodel​ (PDF 5 MB)

Onze doelstellingen

Om de uitvoering van onze strategie te ondersteunen, hebben we een aantal financiële en niet-financiële doelstellingen gesteld.

Meer over onze belangrijkste indicatoren en doelstellingen

Download onze corporate rapportages

Wil je meer weten over specifieke onderwerpen in 2019? Download onze Integrated Annual Review, ons Jaarverslag en andere rapportages over specifieke onderwerpen uit ons boekjaar 2019.

Wil je meer weten over onze prestaties in eerdere jaren, dan kun je historische rapportages vinden in ons archief.

Download onze rapportages over 2019

Download onze historische rapportages