Jaarverslag 2016

Giving voice to value
Giving Voice to Value Lees meer over ons Waardecreatiemodel

Annual Report magazine
Downloadpagina Bezoek de downloadpagina

Our strategy
Onze strategie Lees meer over onze strategie

Bericht van de CEO

Onze CEO, Kees van Dijkhuizen, bespreekt de solide resultaten die onze bank in 2016 behaalde, zowel financieel als niet-financieel. We streven ernaar om voor onze stakeholders duurzame waarde te creëren. Hoe? Door te luisteren naar onze klanten en voor hen met de beste oplossingen te komen. Door vaart te zetten achter innovatie, waarbij we samenwerken met fintechs en de mogelijkheden van blockchain technologie onderzoeken. En door ons verder in te zetten voor duurzaamheid, bijvoorbeeld door bij te dragen aan de transitie naar duurzaam vastgoed in Nederland. Op al deze terreinen hebben we in 2016 vooruitgang geboekt. Meer weten? Lees dan het bericht van onze CEO en bekijk de video.

Lees het volledige bericht van de CEO
Giving voice to value

Giving Voice to Value

We willen zowel financieel als niet-financieel duurzame waarde creëren voor al onze stakeholders – klanten, medewerkers, de samenleving en beleggers. Daarom vragen we onze stakeholders elk jaar wat zij belangrijke thema’s vinden, waar we als bank ‘iets mee moeten’. Deze dialoog biedt ons waardevolle informatie over wat we moeten doen om het verschil te maken, waarbij we de belangen van onze stakeholders steeds voor ogen houden. Ons doel is om een duurzame dialoog met onze stakeholders te voeren en onze strategie en activiteiten af te stemmen op hun behoeften. Deze dialoog leert ons dat je op diverse manieren een betere bank kunt worden en een bijdrage kunt leveren aan een betere wereld.

Lees meer over ons Waardecreatiemodel

Onze jaarcijfers in het kort

Bekijk de volledige jaarcijfers
Our strategy

Onze strategie

De wereld verandert sneller dan ooit. Ook in het bankwezen vinden snelle, fundamentele verschuivingen plaats. We zien grote veranderingen in de behoeften en het gedrag van onze stakeholders – klanten, medewerkers, de samenleving en beleggers – en vooral ook in de verwachtingen die zij hebben van een financiële instelling. Deze veranderingen vormen niet alleen een uitdaging, maar bieden ook zakelijke mogelijkheden voor ons als organisatie en de kans om het verschil te maken voor onze stakeholders. In verband hiermee hebben we onze langetermijnstrategie in 2016 aangescherpt en afgestemd op de relevante ontwikkelingen en uitdagingen waarmee we in de jaren tot 2020 te maken krijgen.

Lees meer over onze strategie
Trends and market development

Trends en marktontwikkelingen

Wij zijn er om onze stakeholders te bedienen. Om hen te bieden wat zij nodig hebben. Dat doen we door te luisteren en alert te zijn op de veranderingen in de wereld om ons heen. Als onderdeel van de samenleving hebben we als bank te maken met maatschappelijke trends en externe ontwikkelingen. We hebben tegenover onze stakeholders de verantwoordelijkheid om de vinger aan de pols te houden en goed te letten op wat zich buiten onze vier muren afspeelt. Zodat we zo effectief mogelijk op de toekomst zijn voorbereid. We maken gebruik van scenarioplanning om te bepalen hoe de diverse trends en ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op onze organisatie en onze resultaten. Er zijn in onze optiek vier trends gaande die zeer relevant zijn voor de bank.

Lees meer over trends en marktontwikkelingen

Downloads

Sustainability Highlights 2016

Sustainability Highlights 2016

In de Sustainability Highlights zijn de kerncijfers opgenomen van de diverse activiteiten die we in 2016 hebben ondernomen om onze missie te realiseren - een betere bank die bijdraagt aan een betere wereld. Lees meer op de pagina’s betreffende de duurzaamheidsrapportages op onze website.

Download de Sustainability Highlights 2016 (Engels) ​ (PDF 1 MB)