Onze doelstellingen

We hebben diverse niet-financiële en financiële doelstellingen geformuleerd ter ondersteuning van onze strategie.

Doelstellingen Groep

Niet-financieel
Indicator Doelstelling 2020 Uitkomst 2019 Uitkomst 2018
Genderdiversiteit aan de top 30% vrouwen aan de top 28% 28%
Genderdiversiteit in subtop 35% vrouwen in subtop 27% 27%
Score op Dow Jones Sustainability Index (DJSI) Top 5% van bankensector Top 10% van bankensector Top 5% van bankensector
Vertrouwensmonitor Banken Leidend onder Nederlandse grootbanken 3,2 3,3
Financieel
Indicator Doelstelling 2020 Uitkomst 2019 Uitkomst 2018
Rendement op gemiddeld eigen vermogen 10-13% 10,0% 11,4%
Cost/income ratio 56-58% 61,2% 58,8%
CET1 (fully-loaded) 17,5-18,5% 18,1% 18,4%
Dividenduitkering Ten minste 50% van netto bestendige winst 62% 62%

Strategische pijlers

Klanten op weg helpen naar duurzaamheid

We zetten ons in om onze klanten te helpen duurzamer te worden
Indicator Doelstelling 2022 Doelstelling 2020 Doelstelling 2019 Uitkomst 20191
Hernieuwbare energie als % van de energieportefeuille 26%2 20% 14% 14%
Duurzaam financieren EUR 7,5 miljard EUR 3,0 miljard EUR 1,5 miljard 3
Duurzaam beleggen (beheerd vermogen) EUR 30 miljard4 EUR 22,5 miljard5 EUR 14,5 miljard EUR 20,6 miljard
We geven onze klanten inzicht in hun prestaties op het gebied van duurzaamheid
Indicator Doelstelling 2022 Doelstelling 2020 Doelstelling 2019 Uitkomst 20191
Klantscore volgens ons CASY6 tool voor verduurzaming
Commercial Banking 100% 100% 100% 42%
Corporate & Institutional Banking 100% 100% 100% 84%
We helpen onze klanten met investeringen om hun huis of vastgoed duurzamer te maken
Indicator Doelstelling 2022 Doelstelling 2020 Doelstelling 2019 Uitkomst 20191
Gemiddeld energielabel (wonen) 70% label A-C 63% label A-C 61% label A-C 60% label A-C
Gemiddeld energielabel (utiliteitsbouw) 47% gemiddeld A 31% gemiddeld A 23% gemiddeld A 26% gemiddeld A

De klantbeleving opnieuw uitvinden

Net Promotor Score (relationeel)
Indicator Doelstelling 2022 Doelstelling 2020 Doelstelling 2019 Uitkomst 20191
Retail Banking ≥ -4 ≥ -107 ≥ -6 -10
Commercial Banking ≥ +1 ≥ +18 ≥ 0 +1
Private Banking ≥ +9 ≥ +99 ≥ +1 +9
Corporate & Institutional Banking ≥ +32 ≥ +2910 ≥ +32 +29

Bouwen aan de bank van de toekomst

Indicator Doelstelling 2022 Doelstelling 2020 Doelstelling 2019 Uitkomst 20191
Betrokkenheid medewerkers ≥ 80% 80% 80% 80%

1 We hebben in 2018 in het kader van onze aangescherpte strategie nieuwe doelstellingen geformuleerd. Om die reden is niet op basis van alle strategische pijlers gerapporteerd. De beschikbare cijfers voor 2018 zijn: NPS Retail Banking (-9); NPS Private Banking (-1), NPS Commercial Banking (-2), NPS Corporate & Institutional Banking (+45) en betrokkenheid medewerkers (80%).
2 De doelstelling voor 2022 is slechts een indicatie. Momenteel wordt de methodiek voor deze maatstaf verbeterd.
3 Duurzaam financieren ie een nieuwe KPI die nog in ontwikkeling is. We verwachten de resultaten in 2020 te kunnen rapporteren.
4 Onze doelstelling voor 2022 wordt geëvalueerd aan de hand van de taxonomie voor duurzame activiteiten van de EU.
5 Deze doelstelling was aanvankelijk EUR 16 miljard en is aangepast naar EUR 22,5 miljard.
6 CASY = Client Assessment on Sustainability.
7 Deze doelstelling was aanvankelijk ≥-3 en is aangepast naar ≥-10.
8 Deze doelstelling was aanvankelijk ≥+3 en is aangepast naar ≥+1.
9 Deze doelstelling was aanvankelijk ≥+3 en is aangepast naar ≥+9.
10 Deze doelstelling was aanvankelijk ≥+36 en is aangepast naar ≥+29.

Zie voor meer informatie over niet-financiële indicatoren pagina 70 van onze Integrated Annual Review.