Onze doelstellingen

Behalve onze resultaten over 2017 en 2018 maken we een aantal nieuwe doelstellingen voor 2019/2020 bekend in lijn met onze aangescherpte strategie.

Doelstellingen Groep

Niet-financieel
Indicator Doelstelling 2020 2018 2017
Genderdiversiteit aan de top 30% vrouwen aan de top 28% 25%
Genderdiversiteit in subtop 35% vrouwen in subtop 27% 28%
Score op Dow Jones Sustainability Index (DJSI)1 Top 5% van bankensector Top 5% van bankensector (86) Top 5% van bankensector (91)
Vertrouwensmonitor Banken Leidend onder Nederlandse grootbanken 3,3 3,2
Financieel
Indicator Doelstelling 2020 2018 2017
Rendement op eigen vermogen 10-13% 11,4% 14,5%
Cost/income ratio 56-58% 58,8% 60,1%
CET1 (fully-loaded) 17,5-18,5% 18,4% 17,7%
Dividenduitkering Ten minste 50% van bestendige winst 62% 50%

Strategische pijlers

Support our clients’ transition to sustainability

We zetten ons in om onze klanten te helpen duurzamer te worden
Indicator Doelstelling 2020 Doelstelling 2019 20182
Hernieuwbare energie als % van de energieportefeuille 20% 14%
Duurzaam financieren EUR 3,0 miljard EUR 1,5 miljard
Duurzaam beleggen (Beheerd vermogen) EUR 16 miljard EUR 14,5 miljard
We geven onze klanten inzicht in hun prestaties op het gebied van duurzaamheid
Indicator Doelstelling 2020 Doelstelling 2019 20182
Percentage klanten dat wordt beoordeeld met onze tool, de Global Sustainability Risk Index 100% 100%3
We helpen onze klanten met investeringen om hun huis of vastgoed duurzamer te maken
Indicator Doelstelling 2020 Doelstelling 2019 20182
Gemiddeld energielabel (woningen) 63% label A-C 61% label A-C
Gemiddeld energielabel (commercieel vastgoed) 31% gemiddeld A 23% gemiddeld A

Reinvent the customer experience

Net Promoter Score (relationeel)
Indicator Doelstelling 2020 Doelstelling 2019 20182
Retail Banking ≥ -3 ≥ -6 -9
Private Banking ≥ +3 ≥ +1 -1
Commercial Banking ≥ +3 ≥ 0 -2
Corporate & Institutional Banking ≥ +36 ≥ +324 +45

Build a future-proof bank

Indicator Doelstelling 2020 Doelstelling 2019 20182
Betrokkenheid medewerkers 80% 80% 80%

1 De DJSI-scores zijn niet één-op-één vergelijkbaar omdat ze regelmatig opnieuw worden gekalibreerd en de methodologie geregeld wordt aangepast.
2 Blanco geeft aan dat er in het kader van de aangescherpte strategie in 2018 nieuwe doelstellingen zijn ingevoerd. De doelen zijn gesteld op basis van de volgende uitgangspunten (in dezelfde volgorde als tabel): 12%; EUR 750 miljoen; EUR 13,9 miljard; binnen Corporate & Institutional Banking: 100%, exclusief financiële instellingen; 59,4% label A-C; 13% gemiddeld A.
3 Bij Commercial Banking is dit inclusief alle CBC-klanten; bij Corporate & Institutional Banking is dit inclusief alle klanten, met uitzondering van financiële instellingen.
4 We verwachten voor Corporate & Institutional Banking als gevolg van de recente reorganisaties een daling van onze (relationele) Net Promoter Score in 2019.