Auditor Independence Policy

ABN AMRO werkt regelmatig samen met externe accountantskantoren. Hiervoor hebben we regels vastgesteld. Bijvoorbeeld voor hun benoeming, betaling en de controle van hun werk.

Deze kantoren leveren diensten als accountantscontroles, assurance en andere procedures waarvoor specifieke afspraken gelden. Onafhankelijkheid is hierbij absoluut noodzakelijk. Daarom voeren ABN AMRO en al haar juridische entiteiten een strikt beleid om belangenverstrengeling bij externe accountantskantoren te voorkomen.

We hanteren hiervoor vier principes:

1. Niet meebeslissen

De externe accountant is niet betrokken bij het besluitvormingsproces binnen ABN AMRO.

2. Geen relaties

De externe accountant verzekert zich ervan dat er geen (in)directe relaties bestaan; financieel, zakelijk, met werknemers of anderszins. Kortom: relaties waaruit een redelijke en geïnformeerde derde partij zou kunnen afleiden dat het externe accountantskantoor niet onafhankelijk is.

3. Auditor Independence

De externe accountant bevestigt te voldoen aan de interne Auditor Independence-voorwaarden.

4. Wettigheid

De Auditor Independence Policy moet voldoen aan de Nederlandse wet.

ABN AMRO erkent dat zij haar relatie met externe accountantskantoren consistent en transparant moet beheren. Daarom zorgen we voor een duidelijke taakverdeling, richten we processen helder in en kennen we gericht verantwoordelijkheden toe.