Remuneratie

De primaire doelstelling van het bezoldigingsbeleid van ABN AMRO Bank is om ABN AMRO in staat te stellen om gekwalificeerde en deskundige leidinggevenden, senior personeel en medewerkers aan te trekken, te motiveren en te behouden. Als uitgangspunt ligt de totale beoogde beloningsstructuur onder de mediaan van de relevante referentiegroep. Prestatiecriteria zijn geen stimulans voor het nemen van buitensporige risico's.

Het bezoldigingsverslag en bezoldigingsbeleid zijn een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie en het risicoprofiel van ABN AMRO Bank. Het houdt een duurzaam evenwicht tussen waarde creatie op de korte en lange termijn en bouwt voort op de lange termijn verantwoordelijkheid van ABN AMRO ten opzichte van klanten, de maatschappij en andere stakeholders.

Het bezoldigingsbeleid voor de Executive Board​ (PDF 234 KB), het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen​ (PDF 189 KB) en het begeleidende schrijven van de voorzitter van onze Remuneration Committee​ (PDF 257 KB) is vastgesteld tijdens de algemene vergadering op 22 april 2020 (met een meerderheid van 99.5% van de uitgebrachte stemmen) en in werking getreden vanaf 1 januari 2020.

Bij de voorbereiding van het voorgestelde bezoldigingsbeleid hebben we stakeholders uitgenodigd voor constructieve overlegvergaderingen om de voorzitter van onze Remuneratie Commissie in staat te stellen feedback te vernemen en te onderzoeken hoe we ons bezoldigingsbeleid het beste bij deze feedback konden laten aansluiten. Bij het opstellen van het bezoldigingsbeleid is rekening gehouden met deze waardevolle feedback, met inachtneming van (onder meer) het zeer regelgevende kader waarbinnen ABN AMRO Bank opereert.

De individuele beloning van de leden van de Executive Board is te vinden onder Executive Board. De individuele beloning van de leden van de Raad van Commissarissen is te vinden in het bezoldigingsbeleid van de Raad van Commissarissen​ (PDF 189 KB).

Meer informatie over het bezoldigingsverslag van ABN AMRO is beschikbaar in het hoofdstuk Remuneratie van ons Jaarverslag en in de documenten genoemd onderaan deze pagina.

Downloads

Meer informatie over het bezoldigingsverslag en bezoldigingsbeleid van ABN AMRO Bank kan worden gevonden in: