Statuten

De statuten van ABN AMRO Group N.V., met statutaire zetel in Amsterdam, handelsregister Amsterdam, nr. 34370515, werden laatstelijk gewijzigd op 30 mei 2018 voor notaris M. van Olffen.

De statuten van ABN AMRO Bank N.V., met statutaire zetel in Amsterdam, handelsregister Amsterdam, nr. 34334259, werden laatstelijk gewijzigd op 1 april 2010 voor notaris D.J.J. Smit.