Statuten

De statuten van ABN AMRO Bank N.V., met statutaire zetel in Amsterdam, handelsregister Amsterdam, nr. 34334259, werden laatstelijk gewijzigd op 28 april 2020  voor notaris M. van Olffen.