Overheidsaangelegenheden

De bankensector is sterk gereguleerd, zowel op nationaal als Europees niveau. Politici en overheden hebben veel invloed op wet- en regelgeving voor banken, waaronder ABN AMRO. Het is daarom van groot belang dat wij als bank voortdurend een constructieve dialoog voeren met politici en beleidsmakers.

Binnen ABN AMRO wordt deze dialoog gecoördineerd door de afdeling Public Affairs. Public Affairs heeft hiervoor contact met onder andere Tweede Kamerleden, Nederlandse Ministers en Ministeries, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Tijdens de uitwisselingen met deze politici en beleidsmaker wordt er gesproken over ontwikkelingen die direct of indirect van belang zijn voor ABN AMRO, of over initiatieven waaraan ABN AMRO een constructieve bijdrage kan leveren.  
 
Ook is de afdeling Public Affairs actief binnen brancheorganisaties als de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), VNO-NCW, de European Banking Federation (EBF) en de Association for Financial Markets in Europe (AFME). Binnen deze fora wordt veel informatie over politiek en beleid uitgewisseld. De brancheorganisaties onderhouden ook zelf weer contacten met politici en beleidsmakers en kunnen zo indirect de belangen van ABN AMRO behartigen.

Monitoren en beïnvloeden

De afdeling Public Affairs heeft twee medewerkers, één in Den Haag en één in Brussel. 
 
Beide medewerkers vormen de spreekwoordelijke ogen en oren van ABN AMRO in de politieke arena. Ze monitoren continu belangrijke ontwikkelingen op het terrein van wet- en regelgeving en beleid. Informatie die relevant is voor ABN AMRO koppelen ze vervolgens terug aan het bestuur en management van de bank. Hierdoor kan ABN AMRO anticiperen op verschillende politieke ontwikkelingen en, waar nodig, tijdig aanpassingen doorvoeren.  
 
De werkzaamheden van de afdeling Public Affairs zijn er daarnaast op gericht om op een verantwoorde manier informatie van en over ABN AMRO met politieke en ambtelijke stakeholders te delen. Hierdoor kunnen deze stakeholders de belangen van ABN AMRO meewegen bij de ontwikkeling van nieuwe wet- en regelgeving en nieuw beleid. Public Affairs deelt deze informatie zowel op formele als informele wijze. Dat vindt onder andere plaats via één-op-één uitwisselingen, uitwisselingen met meerdere stakeholders tegelijk, besloten consultaties, openbare raadplegingen of expertgesprekken.  
 
Inhoudelijk is ABN AMRO met name gefocust op de volgende beleidsthema’s: betalingsverkeer, consumptieve kredieten, hypotheken, beleggen, zakelijke kredietverlening, zorgplicht, bescherming van kwetsbare klanten, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaam financieren, bevordering van de energietransitie, veilig bankieren, voorkoming en bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, privacy, nieuwe toetreders en mededinging, bankentoezicht, kapitaalvereisten, en consolidatie binnen de bankensector.

Transparantie

De medewerkers van de afdeling Public Affairs zijn ingeschreven in respectievelijk het Lobbyregister van de Tweede Kamer in Den Haag en het Transparantieregister van de EU-instellingen in Brussel. In hun werkzaamheden houden ze zich zowel aan de Nederlandse Bankierseed als aan de Europese Gedragscode voor belangenbehartigers.