Een betere bank door een duurzame bedrijfsvoering

Duurzame bedrijfsvoering is een belangrijk onderdeel van de strategie van ABN AMRO. Ons ethische, sociale en ecologische beleid zie je dan ook steeds duidelijker terug in ons doen en laten. Van begrijpelijke taal en transparante voorwaarden tot duurzaam HR-beleid en onze ecologische voetafdruk reduceren. Het draagt allemaal bij aan verantwoorde kernactiviteiten, waarmee we een directe, positieve impact op de maatschappij kunnen hebben.

Kleinere ecologische voetafdruk

We verkleinen en verbeteren de voetafdruk van de bank. Dat doen we door de komende jaren het energie-, water- en papierverbruik verder terug te dringen. Samen met leveranciers verlagen we daarnaast de CO2-uitstoot door verduurzaming van ons transport- en afvalbeleid. Door efficiëntere bedrijfsprocessen, zuinigere apparatuur en groenere gebouwen, daalde ons totale energiegebruik in 2013 met 16%.

Duurzaam inkopen

Door bewust in te kopen, wil ABN AMRO bijdragen aan de maatschappij. We gebruiken zelf producten en diensten die niet schadelijk zijn voor mens en milieu en tegelijkertijd stimuleren we leveranciers om verantwoorder te ondernemen. Zo verbeteren we op twee fronten: onze bedrijfsvoering wordt duurzamer en via onze inkooppartners vergroten we onze impact enorm. Dat is een continu proces, waarbij onze keten steeds duurzamer wordt.

Gedeelde verantwoordelijkheid

We beseffen dat we onze duurzaamheidsdoelstellingen alleen halen als deze bankbreed worden gedragen. Daarom integreren we onze duurzaamheidstrategie in leiderschapsprogramma’s, traineeships en recruitmentactiviteiten. Aan de hand van praktische doelen en op een manier waarbij iedereen zich verantwoordelijk voelt, dagen we medewerkers uit een bijdrage te leveren. Ook werken we aan meetinstrumenten die resultaten en voortgang beter zichtbaar maken.