Open banking: de (r)evolutie van betalingsverkeer

De financiële wereld ontwikkelt zich naar een ‘open systeem’. Deze transformatie wordt gedreven door de mogelijkheden van nieuwe technologieën, maar banken worden hiertoe straks ook wettelijk verplicht door de invoering van Payment Services Directive 2 (PSD2). Met nieuwe spelregels en nieuwe digitale businessmodellen als gevolg. De missie ‘Bank as a platform’ bundelt krachten van innovatieve partijen en gevestigde instituten als ABN AMRO. Dit versnelt de verandering naar een aantrekkelijk open banking-platform.

Wetgeving als aanjager van innovatie

PSD2 is een veelbesproken onderwerp in bankenland. In het kort: banken zijn vanaf 2018 verplicht om derden toegang te geven tot de betaalrekening van een klant, als hij hiermee akkoord gaat. De derde partij heeft hiervoor wel een specifieke licentie nodig. Deze openheid stimuleert concurrentie, waardoor de Europese financiële sector efficiënter wordt en de klant meer keuze heeft. Zo zorgt nieuwe wetgeving voor innovatie.

Van gesloten naar open businessmodellen

Toch is PSD2 pas het begin van een veel grotere beweging. ‘Bank as a platform’ is een landschap waarin financiële en innovatieve organisaties de handen ineenslaan. Denk aan start-ups, fintechs en andere bedrijven. In deze economie veranderen banken van gesloten systemen naar open platformen, met een sleutelrol voor API’s (Application Programming Interface): digitale toegangspoorten tot de data en diensten van een bedrijf. Via de API’s van bestaande banken krijgen ondernemers toegang tot betaalgegevens van klanten, mits deze daar toestemming voor geven. Zo kunnen we hen samen innovatieve diensten en producten aanbieden.

Zoektocht naar het perfecte platform

ABN AMRO verkent de mogelijkheden die deze nieuwe vorm van bankieren op kan leveren, ook voorbij PSD2. Met onderzoek en experimenten proberen we:

  • kansen te identificeren voor open banking;
  • API-technieken voor klanten toe te passen en API-gedreven verdienmodellen te vinden;
  • het baanbrekende karakter van platform-businessmodellen te leren kennen en begrijpen.
Een goed voorbeeld van open banking toepassen is Gradefix, onze pilot die risico-inschattingen maakt op basis van betalingsverkeergegevens. Klanten en mkb’ers bieden deze zelf aan voor een analyse en krijgen zo een compleet overzicht van hun financiële situatie. Data delen volgens de principes van open banking maakt bankieren makkelijker voor klanten, maar ook voor iedereen met wie ze zaken willen doen.

Gevolgen voor klanten

In onze zoektocht naar onze rol in dit open syteem staat de klant centraal. Er zijn veel verschillende toepassingen te bedenken voor het nieuwe, open systeem. Denk aan multibank-applicaties, betalen via social media en automatische verbetering van persoonlijke financiën. Ook voor zakelijke klanten is er veel mogelijk. Zo kan slimme boekhoudsoftware autonomer handelen en wordt het eenvoudiger om liquiditeitsvoorspellingen te doen. Het komt erop neer dat klanten meer controle krijgen over hun data, maar dus ook meer verantwoordelijkheid. Of ze hun betaalgegevens met derden willen delen, bepalen ze helemaal zelf.