Diversiteit en Inclusie

Verschillen maken ons beter

Diverse achtergronden en gezichtspunten maken ons sterker. Zo verankeren wij onszelf in de samenleving en groeit onze denkkracht. Met diverse teams komen we tot creatievere en innovatievere oplossingen voor onze klanten. Inclusiviteit zien wij niet alleen als onze maatschappelijke plicht, maar als noodzaak om relevant te blijven als bank.

Diversiteit is een doel

We willen een aantrekkelijke werkgever zijn voor iedereen. Een bedrijf waar je jezelf kunt zijn, waar iedereen gelijke kansen krijgt en alles uit zichzelf kan halen.

De tijd dat medewerkers in een keurslijf moesten lopen ligt ver achter ons. Maar om als bank een afspiegeling te zijn van de maatschappij, kan het nog diverser. Dat gaat alleen niet vanzelf. Daarom stellen we meetbare doelen voor het aantrekken en de doorstroom van divers talent. Doelen waaruit een ambitie spreekt met een breed draagvlak binnen de bank. Waarvan we de resultaten elk kwartaal evalueren en delen.

Culturele diversiteit

Aandeel collega's met een niet-westerse
achtergrond in de top en subtop

Gender diversiteit
Aandeel vrouwen in de top en subtop
Instroom arbeidsbeperkten
Aantal plaatsingen
Kwaliteit krijgt de ruimte

We scheppen omstandigheden waarin ieder talent volledig tot zijn recht komt. Dat doen we voor iedereen, maar we geven extra aandacht aan gelijke kansen voor vrouwen, mensen met een arbeidsbeperking, met een niet-westerse culturele achtergrond, met een andere geaardheid en de verschillende generaties die bij ons werken.

Samen veranderen we sneller

We delen onze kennis en ervaringen graag met anderen die zich met diversiteit en inclusiviteit bezighouden. We werken daarom samen met allerlei andere organisaties en netwerken. Ook binnen de bank is er volop ruimte om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan.

Benieuwd naar onze netwerken?

Contact? Graag!

Heb je vragen, ideeën of ervaringen over van diversiteit en inclusiviteit die je met ons wil delen? Graag!

Neem contact met ons op

Delen