Convocatie Buitengewone Algemene Vergadering 2016

De Convocatie en bijbehorende documenten van de gehouden Algemene Vergaderingen vindt u terug in het archief.