Convocatie Jaarlijkse Algemene Vergadering

De Convocatie en bijbehorende documenten van de gehouden Algemene Vergaderingen vindt u terug in het archief.