Dividendbeleid en -uitkeringen

Het dividendbeleid van ABN AMRO

Vanaf 2018 is de dividenduitkeringsratio vastgesteld op 50% van de bestendige winst, exclusief bijzondere posten die de winstgevendheid aanzienlijk verstoren. Aanvullende uitkeringen worden overwogen wanneer het kapitaal binnen of boven het doelbereik ligt, mede afhankelijk van overige omstandigheden, waaronder wettelijke en commerciële overwegingen. De gecombineerde distributie zal ten minste 50% van de bestendige winst bedragen. 

Dividendbetalingen per certificaat en / of aandeel zijn onderworpen aan 15% Nederlandse dividendbelasting. Het dividend over het hele jaar moet worden goedgekeurd door de aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering.

Dividenduitkeringen

Boekjaar Type dividend Per aandeel (EUR) Ex-dividend datum Registratiedatum Betaaldatum
2019 Interimdividend 00.60 (cash) 9 augustus 2019 12 augustus 2019 2 september 2019
2018 Slotdividend 00.80 (cash) 26 april 2019 29 april 2019 20 mei 2019
2018 Interimdividend 00.65 (cash) 10 augustus 2018 13 augustus 2018 3 september 2018
2017 Slotdividend 00.80 (cash) 31 mei 2018 1 juni 2018 25 juni 2018
2017 Interimdividend 00.65 (cash) 16 augustus 2017 17 augustus 2017 8 september 2017
2016 Slotdividend 00.44 (cash) 1 juni 2017 2 juni 2017 23 juni 2017
2016 Interimdividend 00.40 (cash) 24 augustus 2016 25 augustus 2016 13 september 2016
2015 Slotdividend 00.44 (cash) 20 mei 2016 23 mei 2016 14 juni 2016
(-) = nog niet bekendgemaakt

Dividend-herbeleggingsprogramma

Houders van certificaten van gewone aandelen ABN AMRO kunnen ervoor kiezen het (netto) contante dividend te herbeleggen in nieuwe certificaten via een dividend-herbeleggingsprogramma. Dit wordt aangeboden door ABN AMRO Corporate Broking. Certificaathouders die hierom vragen, krijgen toegang tot het programma via hun eigen bank of broker.

Veelgestelde vragen over het dividend-herbeleggingsprogramma​ (PDF 122 KB)