Business Innovation Workshop in Circl

Hoe maakt u uw bedrijf toekomstbestendig? Tijdens de Business Innovation Workshop zochten we met ondernemers naar manieren om circulariteit te integreren in hun operationele processen. Zo leerden ondernemers circulaire strategieën toe te passen en keken we naar de financieringsmogelijkheden van deze plannen.

Wat?

Twee dagen lang werden ondernemers uitgedaagd om na te denken over de mogelijkheden van de circulaire economie. De Business Innovation Workshop vond plaats in het circulaire paviljoen Circl. Door na te denken over de impact van alle bedrijfsprocessen in een onderneming en te brainstormen over mogelijke alternatieven werd met de ondernemers gewerkt aan een persoonlijk bedrijfsplan voor de toekomst.

Waarom?

Als alle bedrijven door zouden gaan op de manier waarop dat nu gebeurt, hebben we een paar aardbollen extra nodig. Consumenten en ondernemers putten de aarde op dit moment te veel uit. Door circulair te handelen - en grondstoffen niet te verbruiken maar opnieuw te gebruiken - reduceren we schaarste van waardevolle grondstoffen en verlagen we bovendien de uitstoot van CO2.

Maar hoe doet u dat als ondernemer? Welke stappen moet u zetten om uw businessmodel aan te passen aan de circulaire economie? Tijdens de Business Innovation Workshop gingen we met ondernemers aan de slag om een nieuwe businessmodel te schetsen én na te denken over de financiering ervan.

Wie?

Tijdens twee sessies van twee dagen gingen 19 ondernemers samen met hun relatiemanager van ABN AMRO aan de slag met experts van Circle Economy. Deze sociale onderneming streeft ernaar de transitie naar de circulaire economie te versnellen.

De deelnemers kwamen uit verschillende sectoren. Vanuit de agrarische sector deed onder andere de eigenaar van Van der Hoorn Orchideeën mee. Hij zoekt naar alternatieven voor plastic in zijn keten. Vanuit de bouw nam Dura Vermeer deel en uit de zorg het OLVG.

Tijdens de workshop hielpen ondernemers elkaar bij het uitdenken van de circulaire innovatie. Na de twee dagen liepen alle deelnemers de deur uit met een stappenplan. Over drie maanden brengen ABN AMRO en Circle Economy de deelnemers weer samen, zo kunnen inzichten, lessen en successen worden gedeeld.

De ambitie is om ook in de toekomst samen te blijven komen zodat deze kennis niet verloren gaat.

Wanneer?

De sessies vonden plaats in januari en februari. ABN AMRO wil dat minimaal honderd klanten voor juni 2019 hebben deelgenomen aan de workshop.