Toegang tot informatie over de beursgang

Informatie over de beursgang is alleen beschikbaar achter onderstaande filter. Toegang tot de informatie is beperkt tot geautoriseerde personen die woonachtig zijn of daadwerkelijk verblijven in jurisdicties buiten de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan.

Disclaimer

De informatie in dit deel van de website van ABN AMRO Group N.V. (de "Vennootschap") is niet bestemd voor, en mag niet worden bekeken door, of direct of indirect, geheel of gedeeltelijk worden gedistribueerd of verspreid onder personen die woonachtig zijn of daadwerkelijk verblijven in de Verenigde Staten van Amerika (waaronder tevens begrepen haar gebiedsdelen en bezittingen, elke staat van de Verenigde Staten en het District of Colombia, hierna te noemen de “Verenigde Staten”), Canada, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waar dit een overtreding van lokale effectenwet- of regelgeving van die jurisdictie zou kunnen inhouden, en vormt geen aanbod tot het verkopen of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen of verwerven van gewone aandelen of andere effecten van de Vennootschap in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waar dit een overtreding van lokale effectenwet- of regelgeving van die jurisdictie zou kunnen inhouden.

De certificaten van aandelen van de Vennootschap zoals bedoeld op deze website zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933 zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of krachtens een van toepassing zijnde uitzondering op, of door middel van een transactie die niet is onderworpen aan, de registratieverplichtingen onder de Securities Act en in overeenstemming met toepasselijke effectenwetgeving van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten.

De toegang tot de informatie en de documenten op de volgende websites kan in bepaalde jurisdicties onwettig zijn en uitsluitend bepaalde categorieën personen kunnen bevoegd zijn om zich toegang te verschaffen tot die informatie en documenten. Alle personen buiten Nederland die toegang willen hebben tot de documenten op deze website, moeten eerst zeker zijn dat zij niet zijn onderworpen aan lokale wet- of regelgeving op grond waarvan zij geen of een beperkt recht van toegang tot deze website hebben of op grond waarvan voor de aankoop van effecten door hen registratie of goedkeuring is vereist. Een dergelijke registratie of goedkeuring is niet buiten Nederland verkregen. De Vennootschap aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overtreding van toepasselijke wet- en regelgeving door enige persoon.

Ik verklaar daarom dat:

1. ik woonachtig ben en daadwerkelijk verblijf buiten de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan;
en

2. ik toegang mag hebben tot de informatie en documenten op deze website, zonder dat er voor mij enige wettelijke beperkingen gelden en zonder dat verdere actie door de Vennootschap is vereist.

Ik heb alle bovenstaande beperkingen gelezen, begrijp ze en ga ermee akkoord om deze na te komen.