Juridische fusie

ABN AMRO kondigt het voornemen aan om de organisatiestructuur van de groep te vereenvoudigen door een juridische fusie van ABN AMRO Bank N.V. ("ABN AMRO Bank") met ABN AMRO Group N.V. ("ABN AMRO Group"). Met de voorgenomen juridische fusie wordt ook een verbetering van de kapitaalratio’s (inclusief de leverage ratio), optimalisatie van administratieve processen en lagere administratieve kosten beoogd.

Met de voorgenomen fusie houdt ABN AMRO Group op te bestaan. Als gevolg hiervan worden de aandeelhouders van ABN AMRO Group aandeelhouders van ABN AMRO Bank. De certificaten van aandelen gaan aandelen vertegenwoordigen in ABN AMRO Bank, met behoud van de notering op Euronext Amsterdam. Voor de houders van door ABN AMRO Bank uitgegeven schuldpapieren treedt er geen verandering op. Verder heeft een juridische fusie geen materiële gevolgen.

Voor een juridische fusie is de instemming nodig van certificaathouders, aandeelhouders en de toezichthouders, waaronder DNB en de ECB. Onder voorwaarde dat alle vereiste goedkeuringen zijn verleend, waaronder die van de toezichthouders, wordt de fusie naar verwachting in de loop van 2019 afgerond.

Meer informatie over de juridische fusie is te vinden in de circular (link hieronder) en in de gerelateerde documenten.

Als hierboven vermeld, zal de voorgenomen juridische fusie voor de organisatie van ABN AMRO aanzienlijke voordelen met zich meebrengen, zonder van invloed te zijn op de rechten van aandeelhouders en certificaathouders. Daarom spreekt zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen van ABN AMRO Group en ABN AMRO Bank zich unaniem positief uit over de juridische fusie. Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NLFI) ondersteunt de juridische fusie en is voornemens voor te stemmen. Stichting Administratiekantoor Continuïteit ABN AMRO Group (STAK AAG) zal de noodzakelijke stappen ondernemen om de besluitvorming ten aanzien van deze juridische fusie te faciliteren.

Belangrijke data

  • 29 juni 2019: fusie effectief, ABN AMRO Groep houdt op te bestaan en ABN AMRO Bank wordt de resterende entiteit. Elke DR vertegenwoordigt één aandeel in ABN AMRO Bank.
  • 28 juni 2019: notariële bekrachtiging van de fusie
  • 27 maart 2019: peildatum voor de eerste vergadering voor certificaathouders, tweede vergadering voor certificaathouders (indien van toepassing) en de ABN AMRO jaarvergadering 2019
  • 24 april 2019: tweede vergadering voor certificaathouders (indien van toepassing)
  • 24 april 2019: ABN AMRO jaarvergadering 2019
  • 18 april 2019: uiterste datum voor registreren volmachten voor de tweede vergadering voor certificaathouders (indien van toepassing) en de ABN AMRO jaarvergadering 2019
  • 9 april 2019: convocatie door STAK AAG van de tweede vergadering voor certificaathouders (indien quorum niet is behaald tijdens de eerste vergadering voor certificaathouders) 
  • 8 april 2019: eerste vergadering voor certificaathouders
  • 5 april 2019: uiterste datum voor registreren volmachten voor de eerste vergadering voor certificaathouders

Links